Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] บุคลากรคณะเภสัชฯ ร่วมการประชุม ปขมท.
วันที่ประกาศ: 04 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 374 คน


[ข่าวบุคลากรคณะเภสัชฯ ร่วมการประชุม ปขมท.

          เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “ Digital University บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน ” ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

          ด้วย วิถีการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล มีเทคโนโลยีแทรกซึมอยู่แทบทุกกิจกรรมของชีวิตประจำวันซึ่งเป็นประเด็นที่ทางมหาวิทยาลัยจับตามอง เห็นได้จากหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหลายแห่งนำเรื่องดิจิทัลเข้ามาผนวกกับการเรียนการสอน ซึ่งบางแห่ง “ปรับเล็ก” ขณะที่บางแห่งก็ “ปรับใหญ่” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับนโยบาย และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับมหาวิทยาลัยนั้นๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยในแต่ละแห่งต้องไม่พลาดที่จะอัพเดตตัวเองไม่ให้ตกขบวน ต้องเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยกระดับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

          มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ตระถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงจึงจัดประชุมฯ ครั้งนี้ขึ้น โดยบุคลากรคณะเภสัชฯ ได้เล็งเห็นว่าการประชุมฯ  มีประเด็นที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ Digital University, หยิบงานประจำมาทำวิจัย (R2R), เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ นำสู่สายสนับสนุนที่ดี, นวัตกรรมการบริการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยไทยในยุค 4.0 บรรยายโดยวิทยากรชั้นนำ ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจถึงบทบาทและเป้าหมาย ของการนำ Digital มาพัฒนาคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป


ขอบคุณภาพถ่าย : ทีมงานสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์