Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ คอสเมติกส์ ปี 4
วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 611 คน

ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ คอสเมติกส์ ปี 4
          เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์ ร่วมพิธีผูกข้อมืออวยพรนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา

          รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้ขั้นแรกจากทางคณะฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ซึ่งในก้าวต่อไปนิสิตต้องอาศัยการตัดสินใจเป็นอย่างมาก สิ่งที่เป็นห่วงคือ “ล้มแล้วต้องลุก อย่าล้มเลย ทุกเรื่องราวมีทางออก” คณาจารย์ทุกท่านหวังอย่างยิ่งว่า พวกเราจะมีความแข็งแกร่ง เดินไปอย่างมั่นคงและมั่นใจ พวกเราทุกคนย่อมมีครั้งแรกเสมอ สุดท้ายอยากขอให้นิสิตทุกคนรวมตัวกันไว้ เพราะเราเป็นลูกพระนเรศเหมือนกัน
และในงานมีการประกาศรางวัล Vote ที่สุดแห่งชั้นปี Cos รุ่น 10 “ Look... Like… Love”

ซึ่งได้ผู้คว้ารางวัล ได้แก่

1.      นสภ.ชาคริต คนึงกิจก้อง ผู้คว้ารางวัล “ Look ”

ว่าที่นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสุดสมาร์ท หน้าตาก็ดี วิชาการก็เด่น เป็นคนรอบรู้สุดๆ

2.      นสภ.พิชญานิน เรืองพรศักดิ์ ผู้คว้ารางวัล “ Like ” 
เสียสละ เมตตาอารีย์ แสนดีอย่างนี้ไม่ชอบไม่ได้แล้ว

3.      นสภ.นายสิทธิพร จันมา ผู้คว้ารางวัล “ Love ”

นี่แหละสัญลักษณ์ของชั้นปี เอ่ยถึงผู้นี้ใช่เลยเป็นที่รักของเพื่อนๆ

                    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคนและขอให้นำความรู้ที่มีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สืบไป


ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์