Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  [ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. นำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา จากประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทชั้นนำของประเทศ 14 แห่ง
วันที่ประกาศ: 16 พฤษภาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 773 คน

นิสิตคอสเมติกส์ มน. นำเสนอผลงานโครงการสหกิจศึกษา 

จากประสบการณ์การทำงานจริงในบริษัทชั้นนำของประเทศ 14 แห่ง 

 


       เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา จำนวน 33 โครงการ ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่นิสิตฯ ได้เข้าฝึกประสบการณ์การทำงาน ในบริษัทชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของประเทศ ซึ่งรวมทั้งสิ้น 14 แห่ง 


       ในการนำเสนอรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานั้น คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ได้ร่วมประเมินผลการนำเสนอรายงาน อย่างเข้มข้น ครอบคลุม โดยมุ่งเน้นให้นิสิตสามารถใช้ความรู้ทางวิชาการพัฒนาโครงงานให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม ในการนี้ คณาจารย์ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีผลการปฏิบัติงานโดดเด่นเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 และนิสิตฯ สามารถนำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งกิจกรรมนี้ทำให้นิสิตเป็นบัณฑิต ที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการได้อย่างแท้จริง

       ทางคณะฯ หวังอย่างยิ่งว่า นิสิตที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจะได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำมาพัฒนาตนเอง ให้เกิดความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น มีความพร้อมก้าวสู่สถานประกอบการ และขอบคุณสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ให้นิสิตได้เข้าฝึกประสบการณ์การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ขอขอบคุณสถานประกอบการสหกิจศึกษา

บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย จำกัด 1, บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จำกัด 2, บริษัท บี เอ เอส เอฟ (ไทย) จำกัด 3,บริษัท รูเบีย อุตสาหรกรรม จำกัด 4, บริษัท นีโอแฟคเจอริ่ง จำกัด 5, บริษัท ด็อกเตอร์อลิซกรุ๊ป จำกัด 6,บริษัท ปฐิน จำกัด 7, บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด 8,บริษัท เซนติเมนทัล (ประเทศไทย) จำกัด9,บริษัท เอกาสยาม จำกัด 10, บริษัท วันรัตน์ (หน่ำเซียน) 11, บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติค จำกัด 12,บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน)13, บริษัท ฟอร์คัส จำกัด, บริษัท พีซีซีเอ แลปบอราเทอรี่ จำกัด14

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์