Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ ในระบบ ESPReL
วันที่ประกาศ: 26 กรกฏาคม 2561 | จำนวนผู้อ่าน 148 คน
เลขทะเบียน ESPREL คณะเภสัชศาสตร์

📍หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพเภสัชกรรม (เลขทะเบียน: 2-0100-0023-4)
📍ห้องปฏิบัติการวิจัย TA308 (เลขทะเบียน: 2-0100-0043-9)
📍JVLAB4304 (เลขทะเบียน: 2-0100-0024-2)
📍เทคโนโลยีเภสัชกรรม (เลขทะเบียน: 2-0100-0025-1)
📍ห้องปฏิบัติการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์พื้นฐาน (เลขทะเบียน: 2-0100-0027-7)
📍ห้องปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์ Pharmacokinetics Research Unit (เลขทะเบียน: 2-0100-0026-9)
📍หน่วยวิจัยทางเภสัชวิทยา (เลขทะเบียน: 2-0100-0022-6)
📍Bioscreening Unit Naresuan (เลขทะเบียน: 2-0100-0014-5)
📍ห้องปฏิบัติการกลางทางเภสัชเวท ภ.5103 (เลขทะเบียน: 2-0100-0046-3)
ผู้ประกาศข่าว : งานห้องปฏิบัติการ
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์