Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ทุนการศึกษา ระดับ ป โท และ/หรือ ป เอก ปีการศีกษา 2562
วันที่ประกาศ: 12 กุมภาพันธ์ 2562 | จำนวนผู้อ่าน 159 คน

ทุนการศึกษา ระดับ ป โท และ/หรือ ป เอก ปีการศีกษา 2562

  • ทุนค่าครองชีพและ/หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • ส่ง transcript และประวัติ (CV) ที่ nanteetipl@nu.ac.th
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ โทร 088-2804301

ปริญญาโทวทม. เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล

    • คุณสมบัติ จบ/กำลังจะจบ ป.ตรี สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย > 3.00

ระดับปริญญาเอกปรด. เภสัชศาสตร์, PhD (Pharmaceutical Sciences)

    • จบ/กำลังจะจบ ป.โท สายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขา หรือวิทยาศาสตร์ สาขา ชีวเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา สรีรวิทยา เภสัชวิทยา หรือสาขาใกล้เคียง และมีเกรดเฉลี่ย ป.ตรี > 3.00 และเกรดเฉลี่ย ป.โท > 3.25 (ถ้ามี)
ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์