Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  อบรมทรัพย์สินทางปัญญา 'ความสำคัญของเครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ'
วันที่ประกาศ: 30 เมษายน 2562 | จำนวนผู้อ่าน 167 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ "ความสำคัญของเครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ" 
- กลยุทธ์การตั้งชื่อและออกแบบเครื่องหมายการค้า
- กรณีศึกษาการละเมิดเครื่องหมายการค้า และวิธีการรับมือ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

ลงทะเบียนฟรี!! นับจำนวนจำกัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562


ผู้ประกาศข่าว : akachaik
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์