Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  โครงการ 'เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่' ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น
วันที่ประกาศ: 23 ธันวาคม 2554 | จำนวนผู้อ่าน 982 คน

โครงการ "เภสัชกรนเรศวร ชวนเพื่อนเลิกสูบบุหรี่" ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม คณะเภสัชศาสตร์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น (รางวัลชมเชย) จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม คภยส. /คภ.สสส.  เภสัชกรประจำสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) และอาจารย์เภสัชกรผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ทุกท่าน

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์