Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ประมวลภาพ 'สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 6 ' (Pharmacy singing Challenge 2011)
วันที่ประกาศ: 02 กุมภาพันธ์ 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1222 คน

โครงการร้องเพลงไทยสากลและไทยลูกทุ่ง และวงดนตรีโฟล์คซอง  "สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 6 " (Pharmacy singing Challenge 2011) เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ลานสัตยาบัน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทขับร้องเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศ  นายภูริต  ธนะรังสฤษฏ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวพณิชชา พานิชกุล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวสุนันทา แก้วสระแสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 นางสาวหนึ่งฤทัย  ใบวุฒิ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นางสาวสุลักษณ์ ยศสมบัติ

รางวัลนักร้องดาวรุ่ง  นายณัฐกิตติ์  คับเพียง นางสาวณัฐวดี  ดิษเทศ  และนายจักกฤษ ห่ามกระโทก

รางวัลนักร้องยอดนิยม นางสาวสุนันทา แก้วสระแสน

ประเภทวงดนตรีโฟล์คซอง

รางวัลชนะเลิศ  วง Room 1301

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วงชวนอ้วน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วงอะรูมิไรซ์

รางวัลวงดนตรีดาวรุ่ง วงเสี่ยวตลอด วงพานิช วงณัฐชนนพงศ์ วง Julie Band

รางวัลดนตรียอดนิยม วง Room 1301

 

 

  

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์