Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  จังหวะก้าวแห่งปี เวทีบูรณาการจัดการปัญหาเหล้า-บุหรี่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2
วันที่ประกาศ: 29 กุมภาพันธ์ 2555 | จำนวนผู้อ่าน 875 คน

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยสูบ ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการประชุมในหัวข้อ " จังหวะก้าวแห่งปี เวทีบูรณาการจัดการปัญหาเหล้า-บุหรี่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 งานวิจัย และวิชาการเหล้า-บุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่" วัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนาเครื่อข่ายนักวิชาการและนักวิจัย ด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบในพื้นที่แต่ละจังหวัด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง และทีมผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด

 

ผู้ประกาศข่าว : งานประชาสัมพันธ์
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์