Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  จัดเวที "ประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า-บุหรี่ "
วันที่ประกาศ: 17 เมษายน 2555 | จำนวนผู้อ่าน 1021 คน
         หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคเหนือตอนล่าง จัดเวที "ประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้า-บุหรี่ จ.พิษณุโลก" เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สถานการณ์ปัญหาเหล้า-บุหรี่ในแต่ละพื้นที่ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ “พิษณุโลกเมืองสุขภาพดี ปลอดบุหรี่และเหล้า” โดยเชิญคณะทำงานเรื่องเหล้า-บุหรี่ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 40 คน ทั้งนี้มีวิทยากรมาให้ความรู้และข้อมูลสถานการณ์เหล้า-บุหรี่ เพื่อนำเข้าข้อมูลในการแลกเปลี่ยนประกอบไปด้วย นายเอกศักดิ์ เล็กมณี พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสรรพสามิต ภาค 6 นำเสนอข้อมูลตัวเลขการเก็บภาษี สถิติ และสถานการณ์การบริโภคเหล้า-บุหรี่ในจังหวัดพิษณุโลก, ผศ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์และหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ ภาคเหนือตอนล่าง นำเสนอสถานการณ์ยาสูบ และCSR ของธุรกิจยาสูบ และนายณฤทธิ์ กันทวรรณ์ นิติกร จาก สสจ.พิษณุโลก นำเสนอกรณีการบังคับใช้กฎหมายเหล้า-บุหรี่
         นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก) ร่วมรับฟัง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินเพื่อให้แผนปฏิบัติการแต่ละอำเภอเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดด้วย
ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์