Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.. - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
เครื่องปั่นผสมสารความเร็วสูง ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 1 เครื่อง - 08 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 89 คน
โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV - 06 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 02 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 19 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 114 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง การให้เช่าพื้นที่อาคารคณะเภสัชศาสตร์ - 12 มกราคม 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน... - 04 ธันวาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 85 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 14 พฤศจิกายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 132 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 82 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 80 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 22 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 79 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 11 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 90 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 21 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 72 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงผนังและพื้นห้องฯ - 22 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 75 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 39 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์