Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงฝ้าเพดานฯ - 16 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง - 02 มิถุนายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง - 22 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 74 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมษณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ราคากลางซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ... - 22 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - 03 พฤษภาคม 2560
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ - 02 พฤษภาคม 2560
จ้างทำวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ - 19 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 55 คน
Rotary evaporator จำนวน 1 ชุด - 11 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 60 คน
เครื่องชั่งน้ำหนัก 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 ชุด - 07 เมษายน 2560 จำนวนผู้อ่าน 69 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 39 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์