Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตร
 
 
 
 
 
 
 

          คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ หรือที่เรียกว่า "มน. นอก" ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางใต้ประมาณ 10 กม.
          อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถัดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 6 ตึก (อาคาร 1 – 6) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อกัน ตรงกลางเป็นสระน้ำใหญ่ แวดล้อมด้วยพรรณไม้และสมุนไพรชนิดต่างๆ ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ สำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร) นอกจากนี้ ภายในคณะยังมีบริการร้านอาหารเจ (อาคาร 6 ชั้น 2) และซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (อาคาร 1 ชั้น 1)
          เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วสามารถจอดรถได้ในบริเวณรอบคณะ และติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ณ อาคาร 6 ชั้น 1 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

สถานที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัย
          - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร (ลานสมเด็จ)
          - หอพระเทพรัตน์
          - พิพิธภัณฑ์ชีวิต
          - พิพิธภัณฑ์ผ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก
          - สำนักหอสมุด
          - ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ (อยู่ติดกับสำนักหอสมุดฯ)
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
          - ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร ์) / ธนาคารกรุงเทพ (ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกสิกรไทย
          - รถไฟฟ้า เป็นบริการรถโดยสารที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          - สนามกีฬามหาวิทยาลัย

การเดินทาง
          - ทางรถยนต์
                    จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 377 กม.
                    จากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านสุโขทัย เข้าพิษณุโลก ระยะทาง 138 กม.
                    จากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านแยกเพชรบูรณ์-หล่มสัก มาพิษณุโลกระยะทางประมาณ 391 กม.
                    ภายในจังหวัด โดยรถแท็กซี่ พิษณุโลก Call-Center 0-5533-8888 มีบริการแท็กซี่ 24 ชั่วโมง โทรเข้า Call Center คิดค่าบริการ 20 บาท ค่าบริการภายในจังหวัด 2 กิโลเมตรแรก ราคาเริ่มที่ 30 บาท จากนั้นคิดกิโลเมตรละ 4 บาท
          - ทางรถโดยสาร โดยบริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัทอื่นๆ ได้แก่ วินทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ รวมทั้งรถโดยสารประจำที่บริการระหว่างจังหวัดในภาคเหนือตอนบนถึงกรุงเทพฯ สำหรับบางบริษัทจะมีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย นอกเหนือจากสถานีขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากบริษัทโดยตรง
          - ทางรถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน
          - ทางเครื่องบิน โดยบริษัทนกแอร์ ซึ่งให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-พิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ที่พักในจังหวัดพิษณุโลก
          - หอพักสำหรับนิสิต มีหอพักของทางมหาวิทยาลัย และ หอพักเอกชนจำนวนมากในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
          - โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร: โรงแรมเครสซิเด้น (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / K. Hall (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / โรงแรมทอแสงการ์เด้น
          - โรงแรมในตัวเมืองพิษณุโลก สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์