Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท-เอก
ประมวลรายวิชา
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาที่สอนนอกคณะฯ
ประเมินรายวิชา
ความร่วมมือทางวิชาการ
ผลงานวิจัยในชั้นเรียน
ปริญญานิพนธ์
บริบาลเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
วิทยานิพนธ์
วิธีการสมัครเข้าเรียน
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
งานรับเข้าและทุนการศึกษา
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
ประกาศงานบริการการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 

          คณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่วนหนองอ้อ หรือที่เรียกว่า "มน. นอก" ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันของมหาวิทยาลัย มีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ อยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 (นครสวรรค์-พิษณุโลก) ห่างจากตัวเมืองพิษณุโลกไปทางใต้ประมาณ 10 กม.
          อาคารคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งอยู่ในบริเวณอาคารกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ถัดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย 6 ตึก (อาคาร 1 – 6) ซึ่งมีทางเดินเชื่อมต่อกัน ตรงกลางเป็นสระน้ำใหญ่ แวดล้อมด้วยพรรณไม้และสมุนไพรชนิดต่างๆ ภายในตัวอาคารแบ่งเป็นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัย ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอ่านหนังสือ สำนักงานเลขานุการคณะและภาควิชา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร) นอกจากนี้ ภายในคณะยังมีบริการร้านอาหารเจ (อาคาร 6 ชั้น 2) และซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม (อาคาร 1 ชั้น 1)
          เมื่อท่านเดินทางมาถึงแล้วสามารถจอดรถได้ในบริเวณรอบคณะ และติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ณ อาคาร 6 ชั้น 1 (ข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา)

สถานที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัย
          - อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร (ลานสมเด็จ)
          - หอพระเทพรัตน์
          - พิพิธภัณฑ์ชีวิต
          - พิพิธภัณฑ์ผ้า

สิ่งอำนวยความสะดวก
          - สำนักหอสมุด
          - ร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ (อยู่ติดกับสำนักหอสมุดฯ)
          - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
          - ธนาคาร: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ที่อาคารคณะเภสัชศาสตร ์) / ธนาคารกรุงเทพ (ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร) / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารกสิกรไทย
          - รถไฟฟ้า เป็นบริการรถโดยสารที่ให้บริการภายในมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
          - สนามกีฬามหาวิทยาลัย

การเดินทาง
          - ทางรถยนต์
                    จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ถึงวังน้อยแล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ แล้วใช้เส้นทางสาย 117 ตรงสู่พิษณุโลก รวมระยะทาง 377 กม.
                    จากจังหวัดตาก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านสุโขทัย เข้าพิษณุโลก ระยะทาง 138 กม.
                    จากจังหวัดขอนแก่น ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 12 ผ่านแยกเพชรบูรณ์-หล่มสัก มาพิษณุโลกระยะทางประมาณ 391 กม.
                    ภายในจังหวัด โดยรถแท็กซี่ พิษณุโลก Call-Center 0-5533-8888 มีบริการแท็กซี่ 24 ชั่วโมง โทรเข้า Call Center คิดค่าบริการ 20 บาท ค่าบริการภายในจังหวัด 2 กิโลเมตรแรก ราคาเริ่มที่ 30 บาท จากนั้นคิดกิโลเมตรละ 4 บาท
          - ทางรถโดยสาร โดยบริษัทขนส่ง จำกัด และบริษัทอื่นๆ ได้แก่ วินทัวร์ พิษณุโลกยานยนต์ รวมทั้งรถโดยสารประจำที่บริการระหว่างจังหวัดในภาคเหนือตอนบนถึงกรุงเทพฯ สำหรับบางบริษัทจะมีการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรด้วย นอกเหนือจากสถานีขนส่งในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวได้จากบริษัทโดยตรง
          - ทางรถไฟ ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ (สปรินท์เตอร์) รถเร็ว และรถธรรมดา จากกรุงเทพฯ ไปพิษณุโลกทุกวัน
          - ทางเครื่องบิน โดยบริษัทนกแอร์ ซึ่งให้บริการระหว่างกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-พิษณุโลก ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที

ที่พักในจังหวัดพิษณุโลก
          - หอพักสำหรับนิสิต มีหอพักของทางมหาวิทยาลัย และ หอพักเอกชนจำนวนมากในบริเวณรอบมหาวิทยาลัย
          - โรงแรมใกล้มหาวิทยาลัยนเรศวร: โรงแรมเครสซิเด้น (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / K. Hall (หน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร) / โรงแรมทอแสงการ์เด้น
          - โรงแรมในตัวเมืองพิษณุโลก สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 3 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์