Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
[ข่าว] 49 ผลงานวิจัย นิสิตเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรมชั้นปีที่ 5 - 11 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 20 คน
เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการนำเสนองานวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 5 โดยมีนิสิตฯ จำนวน 89 คน ร่วมนำเสนอ ผลงานวิจัยทั้งหมด 49 ผลงาน ...
แจ้งดับกระแสไฟฟ้าทั้งมหาวิทยาลัยวันที่ 22 เม.ย. เวลา 9.00-13.00 น. รอบสอง 17.00 น. ถึง 17.10 น. - 11 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 17 คน
ในวันอาทิตย์ที่ 22 เดือน เมษายน 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ตัดกระแสไฟฟ้าระบบ เวลา 17.00-17.10 น. ตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนระบบ ...
[ข่าว] ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23 - 01 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 30 คน
สโมสรนิสิตฯ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
[ขอแสดงความความยินดี] นิสิตเภสัชฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น - 04 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 24 คน
ในงานนิทรรศการสหกิจศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ...
[ขอแสดงความความยินดี] นิสิตเภสัชฯ คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขันทักษะการแข่งขันซักประวัติฯ - 01 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 103 คน
ในโครงการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ประจำปี 2560 🚩 ณ อาคารอาทิตย์ อุทัยรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 ...
[ข่าว] ร่วมกิจกรรมงานประชุมประจำปี ของ ชมรมร้านขายยาจังหวัดพิษณุโลก - 18 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 67 คน
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานประชุมประจำปีของชมรมร้านขายยา จังหวัดพิษณุโลก ...
[ข่าว] มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง - 14 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 52 คน
คณาจารย์ และนิสิต จำนวน 17 คน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าศึกษาดูงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องสำอาง ...
[ข่าว] อบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence synthesis in healthcare and social sciences - 12 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 44 คน
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ Evidence synthesis in healthcare and social sciences ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีเปิดกีฬา Health Science Game 2018 - 11 มีนาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 156 คน
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2561 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 (Health Science Games 2018) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ทำบุญประจำปี สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - 28 กุมภาพันธ์ 2561จำนวนผู้อ่าน 147 คน
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเกียรติ ทำบุญพระสงฆ์ เนื่องในวันทำบุญประจำปี สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 245 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์