Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐากร อุตมหาราช นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ - 17 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 522 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 1 ในจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 คนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ...
นำเสนอผลงานวิชาการ - 03 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 555 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี...
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น - 28 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 685 คน
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตเด่นประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร - 27 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 530 คน
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร...
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - 26 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 573 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม. นเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ...
'ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว' ธรรมะกับชีวิตประจำวัน - 24 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 627 คน
"ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว" ธรรมะกับชีวิตประจำวัน โดยคุณพัทธ์อินธิ์ จินต์วุธ ...
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556 - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 557 คน
โครงการพัฒาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลในการบริหารงานในภาครัฐ"...
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 '100 ปี เภสัชกรรมไทย' - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 635 คน
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 "100 ปี เภสัชกรรมไทย" การประชุมวิชาการหนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทย กับงานวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ครบรอบ 9 ปี ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 461 คน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต - 22 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 566 คน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ "พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 264 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์