Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoA) - 27 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 607 คน
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MoA) ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย เป็นการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและงานวิจัย ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
บริการคัดกรองโรค ฟรี '100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม' - 24 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 544 คน
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บริการคัดกรองโรค ฟรี "100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม" ...
สำรวจพื้นที่ทำสื่อสุขภาพสำหรับชุมชนลักษณะพิเศษ - 20 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 548 คน
สำรวจพื้นที่ทำสื่อสุขภาพสำหรับชุมชนลักษณะพิเศษ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก...
ขอแสดงความยินดีกับนายณัฐากร อุตมหาราช นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ - 17 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 534 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ 1 ในจำนวนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 13 คนที่ได้รับรางวัลเยาวชนผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพิษณุโลก เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ...
นำเสนอผลงานวิชาการ - 03 กันยายน 2556จำนวนผู้อ่าน 562 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม และหน่วยวิจัยการบริบาลทางเภสัชกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 25-29 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี...
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตดีเด่น - 28 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 688 คน
โครงการวันไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 และมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแก่นิสิตเด่นประเภทต่างๆ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร - 27 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 537 คน
ประชุมประชาคม เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557 และโครงการผู้บริหารพบบุคลากร...
ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - 26 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 578 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม. นเรศวร จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ...
'ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว' ธรรมะกับชีวิตประจำวัน - 24 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 633 คน
"ชีวิตไม่ได้มีด้านเดียว" ธรรมะกับชีวิตประจำวัน โดยคุณพัทธ์อินธิ์ จินต์วุธ ...
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556 - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 565 คน
โครงการพัฒาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "แนวคิดและองค์ประกอบของธรรมาภิบาล และธรรมาภิบาลในการบริหารงานในภาครัฐ"...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 | 13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์