Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 '100 ปี เภสัชกรรมไทย' - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 644 คน
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ปี 2556 "100 ปี เภสัชกรรมไทย" การประชุมวิชาการหนึ่งศตวรรษวิชาชีพเภสัชกรรมไทย กับงานวิชาการสู่สังคม ครั้งที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ครบรอบ 9 ปี ร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 23 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 468 คน
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี สถานปฏิบัติเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต - 22 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 579 คน
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ "พลังแห่งการนวด เสริมสร้างพลังชีวิต" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 22 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 569 คน
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับราลวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 - 20 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 545 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 จากการประกวดจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และเทา-งามวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ...
ผลการคัดเลือกภาพวาด โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556 - 19 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 455 คน
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกภาพวาด โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "100 ปี เภสัชกรรมไทย"...
วิดีทัศน์สรุปโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสมรรถนะฯ2556 - 13 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 523 คน
เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส­าธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 โดย หน่วยบริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 ที่โรงแรมฟรายเดย์จังหวัดอุตดิตถ์ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2556 - 09 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 467 คน
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานการบริการวิชาการสู่สังคมและให้คำแนะนำการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ ...
นักวิจัยรุ่นใหม่ ม.นเรศวร - 08 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 584 คน
ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ "นักวิจัยรุ่นใหม่ ม.นเรศวร" ในวารสาร HSRI RORUM...
นิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับคณะวิศวฯ และคณะทันตแพทย์ฯ - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 593 คน
นิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์