Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 22 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 557 คน
สภาเภสัชกรรม ตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รับราลวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 - 20 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 542 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 จากการประกวดจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ ในงานประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 9 และเทา-งามวิจัย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2556 ...
ผลการคัดเลือกภาพวาด โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556 - 19 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 451 คน
ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง ผลการคัดเลือกภาพวาด โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "100 ปี เภสัชกรรมไทย"...
วิดีทัศน์สรุปโครงการประชุมวิชาการสร้างเสริมสมรรถนะฯ2556 - 13 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 519 คน
เจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ส­าธารณสุข ปีงบประมาณ 2556 โดย หน่วยบริการวิชาการ งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 ที่โรงแรมฟรายเดย์จังหวัดอุตดิตถ์ ในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2556 - 09 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 463 คน
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการผลงานการบริการวิชาการสู่สังคมและให้คำแนะนำการดำเนินงานจัดตั้งคลินิกอดบุหรี่ ...
นักวิจัยรุ่นใหม่ ม.นเรศวร - 08 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 579 คน
ผศ.ดร.นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์ "นักวิจัยรุ่นใหม่ ม.นเรศวร" ในวารสาร HSRI RORUM...
นิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับคณะวิศวฯ และคณะทันตแพทย์ฯ - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 586 คน
นิสิตชมรมจิตอาสา คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกค่ายอาสากับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ...
"PR มือชีพ" และ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 529 คน
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร " "PR มือชีพ" และ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 448 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยนิสิตชั้นปี 5 และ 6 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ...
งานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 445 คน
ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 264 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 | 14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์