Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
"PR มือชีพ" และ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 536 คน
งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร " "PR มือชีพ" และ "การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์" เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 459 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ให้ความรู้เรื่อง "ยา" ให้กับ อสม. ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยนิสิตชั้นปี 5 และ 6 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ...
งานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 452 คน
ศิษย์เก่าเป็นวิทยากรร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการภาคเหนือ 2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ...
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกับ สถาบันเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน - 07 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 337 คน
ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านนายาว จังหวัดเพชรบูรณ์ และ โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร จังหวัดพิจิตร ...
ประมวลภาพ 'งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบ - 02 สิงหาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 604 คน
ประมวลภาพ "งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบโล่เกียรติยศบุคลากรดีเด่น" วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ...
ประมวลภาพ 'โครงการ KM & Big Cleaning Day สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์' - 24 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 622 คน
ประมวลภาพ "โครงการ KM & Big Cleaning Day สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์" เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ในงาน 'Nu Open House' - 24 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 770 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมแถลงข่าว ในงาน "Nu Open House" เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก ...
ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำ - 18 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 564 คน
ผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าพบคณบดีและผู้บริหารคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแนะนำตัวและขอคำแนะนำการดำเนินงานจากผู้บริหาร...
"นิทรรศการกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ" - 12 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 553 คน
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดนิทรรศการกับเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมยาสูบ ในงานประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ...
นิสิตเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 นำเสนอข้อมูล 'การทบทวนสถานการณ์การใช้ NRT นอกร้านยาในประเทศต่างๆ' - 12 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 521 คน
นสภ.ปิยะวัฒน์ ดิลกธรสกุล นิสิตชั้นปีที่ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอข้อมูล "การทบทวนสถานการณ์การใช้ NRT นอกร้านยาในประเทศต่างๆ " ในการสัมมนาเรื่อง “ประเทศไทยพร้อมหรือยังที่จะนำยา NRT (หมากฝรั่ง,แผ่นแปะ,ลูกอม)ออกมา จำหน่วยนอกร้านยา” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง Executive room ชั้น 4 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 | 15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์