Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประมวลภาพ งานประชุม 'ระบบยา' - 09 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 663 คน
หน่วยพัฒนาและประสานการฝึกปฏิบัติงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดประชุม "ระบบยา" เพื่อเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกในการรับนิสิตฝึกปฏิบัติการระบบการจัดการด้านยา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพ การอบรมสัมมนา "Bioequivalence&Basic Evaluation of Bioequivalence Studies" - 08 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 527 คน
ประมวลภาพ การอบรมสัมมนา "Bioequivalence&Basic Evaluation of Bioequivalence Studies" เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก ...
"การประชุมแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การดำเนินงานแบบประกันคุณภาพ" - 02 กรกฏาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 970 คน
"การประชุมแลกเปลี่ยนจัดการความรู้การดำเนินงานแบบประกันคุณภาพ" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา...
งานบริการวิชาการประจำเดือนพฤษภาคม 2556 - 27 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 527 คน
ข่าวเขียวมะกอกประจำเดือนพฤษภาคม 2556 ...
หน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 - 27 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 498 คน
วันที่ 8-9 มิถุนายน 2556 คณะเภสัชศาตร์และคณะต่าง ๆ ได้เข้าร่วมกับ สถาบันเพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ...
พิธีมอบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก ฯ - 27 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 757 คน
พิธีมอบบันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก ฯ...
'รักแล้วรอก่อน' - 26 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 572 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการรักแล้วรอก่อน ภายใต้การสนับสนุน จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลนครพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) ...
ประมวลภาพ 'โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ ' - 26 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 600 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเนเซอรัลปาร์ค รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี ...
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 11 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 901 คน
การประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ - 11 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 586 คน
คณะผู้บริหาร บัณฑิตวิทยาลัย เข้าพบปะกับผู้บริหาร คณาจารย์ และนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 | 16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์