Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 - 11 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 646 คน
โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพ โครงการ KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ - 11 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 438 คน
โครงการ KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อ "กีฬาพื้นบ้านสร้างสรรค์ความสามัคคี" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพ 'งานวันงดสูบบุหรี่โลก 2556' - 04 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 714 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก โรงพยาบาลพิษณุเวช และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ สวนชมน่านบริเวณสวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก ...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 520 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 581 คน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่หรือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 478 คน
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมกันกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 560 คน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ/หรือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 691 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 644 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เมื่อวันที่ 29 พฤษภามคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ...
เภสัชกรปันยา...ปัญญานุกูล - 30 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 547 คน
โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ในชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์