Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 515 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลผู้มีความประพฤติดีจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 575 คน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่หรือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2556 ณ วนธารา เฮลท์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพิษณุโลก...
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก - 03 มิถุนายน 2556จำนวนผู้อ่าน 473 คน
งานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และวิทยาลัยเทคนิคสองแคว ร่วมกันกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว...
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 552 คน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนตำรา หนังสือหรือบทความวิชาการ เพื่อการเผยแพร่และ/หรือกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 681 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 ณ สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) - 31 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 637 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) เมื่อวันที่ 29 พฤษภามคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ...
เภสัชกรปันยา...ปัญญานุกูล - 30 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 540 คน
โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาพ ในชุมชนที่มีลักษณะพิเศษ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2556 ...
ประชุมวิชาการ "เบาหวานและการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว" - 29 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 544 คน
ประชุมวิชาการ เรื่อง เบาหวานและการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานปฏิการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ประมวลภาพ 'โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3' - 28 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 624 คน
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) - 28 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 459 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) ประกอบด้วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 264 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 | 17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์