Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประชุมวิชาการ "เบาหวานและการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว" - 29 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 549 คน
ประชุมวิชาการ เรื่อง เบาหวานและการตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ณ สถานปฏิการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
ประมวลภาพ 'โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3' - 28 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 640 คน
โครงการประชุมวิชาการเพื่อเสริมสมรรถนะการทำงานของเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ ...
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) - 28 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 465 คน
ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) ประกอบด้วย ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในกลุ่มเยาชนและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก - 28 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 502 คน
อบรมโครงการให้ความรู้เพื่อการใช้ยาอย่างถูกต้อง และเหมาะสมในกลุ่มเยาชนและผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 ในหัวข้อ "ห้องพยาบาลปลอดภัย...ใช้ยาในเด็กนักเรียนอย่างเหมาะสม" เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน ...
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ - 27 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 555 คน
แผนงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management) เรื่อง มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ...
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (mobile unit) - 21 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 494 คน
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (mobile unit) เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์...
ประมวลภาพ 'โครงการเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 3 - 20 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 669 คน
โครงการเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร - 08 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 642 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตยอดเยียม และนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555...
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 470 คน
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 642 คน
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์