Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ - 27 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 530 คน
แผนงานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ (คภยส.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมจัดการการเรียนรู้ (Knowledge Management) เรื่อง มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ...
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (mobile unit) - 21 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 474 คน
คณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมออกหน่วยบริการวิชาการเคลื่อนที่ (mobile unit) เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2556 ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์...
ประมวลภาพ 'โครงการเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 3 - 20 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 650 คน
โครงการเครือข่ายเภสัชศาสตร์ร่วมสร้างสุขภาพชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ปี 3 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ณ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล จังหวัดพิษณุโลก...
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร - 08 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 627 คน
ขอแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนิสิตยอดเยียม และนิสิตดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555...
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 456 คน
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 628 คน
วิดีทัศน์ รู้ทันบริษัทบุหรี่ โดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในแบบโปสเตอร์ - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 766 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในแบบโปสเตอร์ ในการประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2556 "จัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ...
ประมวลภาพ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Metabolomics" - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 442 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย Metabolomics" โดย Prof. Dr. Rob Verpoorte และ Dr. Gan Chee Sian...
ประมวลภาพ 'อบรม Standard Course in International Conference on Harmonization Good Clinical Practice' - 02 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 502 คน
ประมวลภาพ "อบรม Standard Course in International Conference on Harmonization Good Clinical Practice" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องไชยานภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
วิดีทัศน์คณะเภสัชฯ มน. ออกหน่วย สุโขทัย อุตรดิตถ์ - 01 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 453 คน
คณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมการทำสบู่ล้างมือ และการฝึกโยคะ เพื่อเป็นสร้างเสริมด้านสุขภาพดีโดยไม่ใช้ยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 263 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 | 18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์