Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในแบบโปสเตอร์ - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 788 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในแบบโปสเตอร์ ในการประชุมการวิจัยระบบสุขภาพ ประจำปี 2556 "จัดการความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม" เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ...
ประมวลภาพ "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Metabolomics" - 03 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 462 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการสสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย Metabolomics" โดย Prof. Dr. Rob Verpoorte และ Dr. Gan Chee Sian...
ประมวลภาพ 'อบรม Standard Course in International Conference on Harmonization Good Clinical Practice' - 02 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 517 คน
ประมวลภาพ "อบรม Standard Course in International Conference on Harmonization Good Clinical Practice" ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องไชยานภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
วิดีทัศน์คณะเภสัชฯ มน. ออกหน่วย สุโขทัย อุตรดิตถ์ - 01 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 493 คน
คณะเภสัชฯ ได้จัดกิจกรรมการทำสบู่ล้างมือ และการฝึกโยคะ เพื่อเป็นสร้างเสริมด้านสุขภาพดีโดยไม่ใช้ยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างอาชีพให้กับชุมชน ...
ประมวลภาพ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชน - 01 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 528 คน
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและเรียนรู้ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2555 ในโครงการส่งเสริมกิจกรรมชมรมจิตอาสา เมื่อวันที่ 2-6 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านหนองตม อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย...
วิดีทัศน์กิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ - 30 เมษายน 2556จำนวนผู้อ่าน 448 คน
คัดกรองโรคในผู้สูงอายุ วันที่ 20 เมษายน 2556 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.พิษณุโลก ...
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ 'รดน้ำดำหัวคณบดีและขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2556' - 22 เมษายน 2556จำนวนผู้อ่าน 619 คน
ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ "รดน้ำดำหัวคณบดีและขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2556" ...
ประมวลภาพ "โครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอกภาคฤดูร้อน ปี 2556" - 11 เมษายน 2556จำนวนผู้อ่าน 653 คน
ประมวลภาพ "โครงการค่ายเยาวชนกล้ามะกอก ปี 2556" ระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2556...
ประมวลภาพ 'โครงการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35' - 29 มีนาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 830 คน
โครงการประชุมวิชาการประจำปี สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 โดยสมคมเภส้ชวิทยาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
วิดิทัศน์แนะนำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร - 19 กุมภาพันธ์ 2556จำนวนผู้อ่าน 2756 คน
วิดิทัศน์แนะนำคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 | 19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์