Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯ - 16 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 726 คน
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการส่งเสริมสมรรถนะในการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ...
สถานีโทรทัศน์ มาจัดทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จากกล้วยฯ - 07 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 746 คน
สถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV มาจัดทำสารคดีสั้นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามจากส่วนเปลือก หวี และเครือกล้วยน้ำว้า เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา ...
ประมวลภาพ 'กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 ' - 05 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 803 คน
ประมวลภาพ "กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 25 " เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน - 02 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 813 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์ และพัฒนาการสอน ในหัวข้อ “การฝึกอบรมการทำ e-learning ผ่าน Moodle แบบมุ่งเป้า” ...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2555 - 02 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 498 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี 2555 เพื่อสบทบทุนก่อสร้างซุ้มประตู และซ่อมแซมศาสนะสมบัติ ณ วันจุฬามณี...
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึก - 02 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 577 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งฝึก เพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยนเรศวร และการพัฒนางานวิจัยในงานประจำ ครั้งที่ 1/2556 ...
ประมวลภาพ โครงการ KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ - 02 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 497 คน
ประมวลภาพ โครงการ KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ในหัวข้อ "Sport Variety"...
ประมวลภาพ 'โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา' - 01 พฤศจิกายน 2555จำนวนผู้อ่าน 440 คน
ประมวลภาพ "โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ - 05 ตุลาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 938 คน
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทย์ศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ ...
นำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการวิจัยในงานประจำ (Routine to research) - 02 ตุลาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 711 คน
นำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำโครงการวิจัยในงานประจำ (Routine to research)...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 | 20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์