Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
[ข่าว] บุคลากรคณะเภสัชฯ ร่วมการประชุม ปขมท. - 04 พฤษภาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 358 คน
เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้หัวข้อ “ Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน ” ...
[ข่าว] COSNAT NU ร่วมยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ระดับโลก - 04 พฤษภาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 446 คน
เมื่อวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ในงาน ASEANbeauty & ASEANhealth and wellness 2018 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ...
[ข่าว] พิษณุโลกร่วมวิจัย และพัฒนาฯ ก้าวสู่ Herbal City - 03 พฤษภาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 292 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร ( Herbal City) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
[ข่าว] นิสิตบริบาลเภสัชกรรมฯ มน. ลุยสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2 - 01 พฤษภาคม 2561จำนวนผู้อ่าน 647 คน
เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 ...
[ข่าว] คณะเภสัชฯ มุ่งสู่การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 - 27 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 221 คน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] คณะเภสัชฯ มน. จับมือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ - 27 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 1485 คน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
[ข่าว] ปัจฉิมนิเทศ นิสิตเภสัชฯ บริบาลปี 6 - 23 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 540 คน
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 6 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] 103 ปี แห่งวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช - 25 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 304 คน
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในพิธีวันคล้ายวัน สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...
[ข่าว] เตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน - 22 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 218 คน
เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2561 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน ให้กับนิสิตหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 4 และ 5 ...
[ข่าว] สอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าคณะเภสัชฯ รอบที่ 2 (โควตา) - 21 เมษายน 2561จำนวนผู้อ่าน 566 คน
เมื่อวันที่ 21 มษายน 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสัมภาษณ์นักเรียนผู้มีรายชื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 (โควตา) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 | 3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์