Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการขับเคลื่อนปฏิญญานครสวรรค์ฯ - 29 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 629 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ โครงการขับเคลื่อนปฏิญญานครสวรรค์ฯ...
ประมวลภาพ และผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปี 2555" - 27 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 996 คน
ประมวลภาพ และผลการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ประจำปี 2555"...
ชมรมวิชาการและภาษาอังกฤษ คณะเภสัชฯ มน. เยี่ยมชม NULC - 24 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 806 คน
ชมรมวิชาการและภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน สถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา (NULC)...
ชมรมจิตอาสา และนิสิตเภสัชฯ ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม - 24 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 783 คน
ชมรมจิตอาสา และนิสิตเภสัชฯ ร่วมทำประโยชน์แก่สังคม...
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม - 24 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 813 คน
นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ...
โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและสานสัมพันธ์ - 23 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 455 คน
โครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงานและสานสัมพันธ์ ในหัวข้อ "การประยุกต์แนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนสู่การประปฏิบัติในระดับสำนักงาน"...
ประมวลภาพ โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555 - 23 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 485 คน
ประมวลภาพ โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2555...
การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย - 22 สิงหาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 561 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดกิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ เรื่อง การผลักดันสถานบันการศึกษาให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามกฎหมาย...
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ ม. นเรศวร - 31 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1067 คน
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ม. ศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการวิจัย ของคณะเภสัชศาสตร์ ม. นเรศวร เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555...
ประมวลภาพ "โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านเครื่องสำอางปี 2555" - 31 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1029 คน
ประมวลภาพ โครงการประชุมเชิงวิชาการด้านเครื่องสำอางปี 2555 ในหัวข้อ "การประเมินประสิทธิภาพเครื่องสำอางสำหรับผิวหนัง" เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2555 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 | 22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์