Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร - 31 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1069 คน
คณบดี และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร และร่วมในพิธีรางวัลโล่เกียรติยศประจำปี 2555 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2555 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 จากการประกวดจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ 'นเรศวรวิจัย' ครั้งที่ 8 - 31 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 675 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ได้รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับ 1 จากการประกวดจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 8 ...
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มาช่วยสอนให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - 30 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 802 คน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มาช่วยสอนให้กับนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1...
ประมวลภาพโครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 24 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 511 คน
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมงาน 'NU Open House' - 20 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1094 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมงาน "NU Open House : Innovative Knowledge" และร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก...
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร - 20 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 765 คน
รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพรนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ...
ประมวลภาพ 'โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถาบัน' - 20 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 684 คน
"โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถาบัน" เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรบรรยาย ...
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ - 20 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 872 คน
ภก.สมมาตร มีมาก ผู้แทนยาบริษัท MSD Thailand ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 6 มาสอนเรื่อง บทบาทเภสัชกรในอุตสาหกรรมยา เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องไชยานุภาพ 1 ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1...
ขอขอบคุณบ.เทอรูโท(ประเทศไทย)จำกัด มอบเครื่องเจาะน้ำตาล - 19 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1018 คน
terumo medisafe จำนวน 2 เครื่อง ให้กับภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้นิสิตได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ - 03 กรกฏาคม 2555จำนวนผู้อ่าน 1188 คน
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านกาควบคุมยาสูบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับโล่ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 | 23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์