Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับผลงานประกวดโครงการ 'นิทรรศการโครงงานนิสิตครั้งที่ 12' - 05 มีนาคม 2555
ขอแสดงความยินดีกับผลงานประกวดโครงการ "นิทรรศการโครงงานนิสิตครั้งที่ 12" เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ อาคารปราบไตรจักร ม.นเรศวร...
จังหวะก้าวแห่งปี เวทีบูรณาการจัดการปัญหาเหล้า-บุหรี่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 - 29 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 860 คน
จังหวะก้าวแห่งปี เวทีบูรณาการจัดการปัญหาเหล้า-บุหรี่ภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 2 งานวิจัย และวิชาการเหล้า-บุหรี่ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่" ...
มอบทุนการศึกษา - 23 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 1146 คน
มอบทุนการศึกษา ...
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด เยี่ยมชมงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร - 23 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 1342 คน
บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด เยี่ยมชมงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร ...
ประมวลภาพกิจกรรม 'วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี และโครงการผู้บริการพบบุคลากรฯ' - 23 กุมภาพันธ์ 2555
ประมวลภาพกิจกรรม "วันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และเชิดชูผู้ปฏิบัติดี และโครงการผู้บริการพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์" วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ - 23 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 1414 คน
ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพในกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ...
ประมวลภาพ 'โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์' - 22 กุมภาพันธ์ 2555
ประมวลภาพ "โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะเภสัชศาสตร์" สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร และเกาะช้าง จังหวัดตราด...
2 รางวัล สุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 'Patient Counseling Event' - 22 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 1190 คน
2 รางวัล สุดยอดเภสัชกรชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 "Patient Counseling Event"...
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร รวมรณรงค์การเลิกบุหรี่ - 22 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 808 คน
คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร รวมรณรงค์การเลิกบุหรี่...
ประมวลภาพ 'กิจกรรม KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์' - 22 กุมภาพันธ์ 2555จำนวนผู้อ่าน 436 คน
ประมวลภาพ โครงการ "KM สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์" ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 263 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 | 25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์