Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา และเรียนรู้ชุมชน - 24 กรกฏาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 191 คน
เมื่อวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองแท้ ต.บ้านท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก โดย ชมรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์...
นวัตกรรม : วัสดุปิดแผลไฟโบรอินผสมสารสกัดจากวุ้นว่านห่างจระเข้สำหรับผู้ป่วยเบาหวานงานแถลงข่าวสื่อมวลชนพิษณุโลก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร - 24 กรกฏาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 262 คน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จารุภา วิโยชน์ ผู้อำนวยการสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะผู้วิจัย ...
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Systematic Review และ Meta-analysis" - 21 กรกฏาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 228 คน
ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ ไชยานุภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 'วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคม” - 20 กรกฏาคม 2560จำนวนผู้อ่าน 124 คน
ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
รวมภาพกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตสาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม - 18 เมษายน 2560จำนวนผู้อ่าน 582 คน
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 16 กันยายน 2559
กิจกรรมพิธีรับมอบเสื้อกาวน์นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 1 กันยายน 2559...
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 - 30 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพกิจกรรมไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 1301 คณะเภสัชศาสตร์...
ประมวลภาพกิจกรรมพิธีรับขวัญและปฏิญาณตนนิสิตใหม่ - 30 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป - 16 สิงหาคม 2559จำนวนผู้อ่าน 1363 คน
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) - 13 มิถุนายน 2559
- (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564) - แบบแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์