Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
Pharmacy Singing Challenge 2015 - 05 มกราคม 2559
ชมการประกวด Pharmacy Singing Challenge 2015 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมชม Miniconcert จาก พลพล พลกองเส็ง วันที่ 17 มกราคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 301 อาคารเอกาทศรถ ...
แถลงข่าวงานวิจัยสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง - 20 พฤศจิกายน 2558จำนวนผู้อ่าน 638 คน
แถลงข่าวงานวิจัยสมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย จากสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอาง โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 พฤศจิยายน 2558...
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558 - 02 ตุลาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 492 คน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารสถาบัน ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ณ คณะเภส้ชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเรศวร ...
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 - 02 กันยายน 2558จำนวนผู้อ่าน 601 คน
ย้อนวันวาน พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
'พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - 01 กันยายน 2558จำนวนผู้อ่าน 597 คน
"พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2558" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร...
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง - 01 กันยายน 2558จำนวนผู้อ่าน 422 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร - 01 กันยายน 2558จำนวนผู้อ่าน 301 คน
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 - 31 สิงหาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 285 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "โครงการเปิดบ้านเภสัชกรและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 (Open House Rx and Cosmetics 2th) ...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน - 17 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 428 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร...
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 460 คน
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 264 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์