Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 - 31 สิงหาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 290 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "โครงการเปิดบ้านเภสัชกรและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 (Open House Rx and Cosmetics 2th) ...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน - 17 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 432 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร...
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 468 คน
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 395 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี...
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 330 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดกาญจนบุรี ...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอนฯ - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 261 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนด้วย mind map" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ...
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 249 คน
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง 'สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8' และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 236 คน
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง "สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8" และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 252 คน
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร *ขอขอบคุณผู้จัดทำวิดีโอ*...
โครงการปฐมนิเทศ และปฏิญาณตนนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 262 คน
โครงการปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 267 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์