Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 312 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดกาญจนบุรี ...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอนฯ - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 245 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนด้วย mind map" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ...
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 228 คน
กิจกรรมฝึกอบรมเตรียมความพร้อมในการเตรียมประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ปัจฉิมนิเทศ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง 'สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8' และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 216 คน
ประกวดร้องเพลงไทยสากล ไทยลูกทุ่ง "สู่ดาวดวงใหม่ครั้งที่ 8" และประกวดวงดนตรีโฟล์คซองครั้งที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 222 คน
พิธีไหว้ครูคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร *ขอขอบคุณผู้จัดทำวิดีโอ*...
โครงการปฐมนิเทศ และปฏิญาณตนนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 - 07 กรกฏาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 243 คน
โครงการปฐมนิเทศและปฏิญาณตนนิสิตใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพ 'รดน้ำดำหัวผู้บริหารและขอพรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เนื่องในวันกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ' - 30 เมษายน 2558จำนวนผู้อ่าน 558 คน
ประมวลภาพ "รดน้ำดำหัวผู้บริหารและขอพรผู้อาวุโส คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร เนื่องในวันกรานต์" เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ และผู้บริหารพบบุคลากร - 12 มีนาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 733 คน
ประมวลภาพโครงการวันสถาปนาคณะฯ และผู้บริหารพบบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ภาพกิจกรรมการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 วันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี...
ดาวโหลดน์เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรม - 10 กุมภาพันธ์ 2558
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการส่งเสริมสมรรถนะการทำงานเจ้าพนักงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข" ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซด์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 263 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์