Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประกาศรับ Concept paper วช. ประกาศรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) กิจกรรมต่อยอดงานวิจัย... - 10 มิถุนายน 2559จำนวนผู้อ่าน 305 คน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Health Service Research 'การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา... - 10 มิถุนายน 2559จำนวนผู้อ่าน 320 คน
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Health Service Research "การดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์" (Health Benefit Package) ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิ.ย.59 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน สามารถกรอกใบสมัครตา ...
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการสนับสนุนทุนวิจัย งบประมาณรายได้ ม.นเรศวร - 06 ตุลาคม 2558จำนวนผู้อ่าน 475 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนการวิจัยเพื่อรับรางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร - 24 ตุลาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 838 คน
ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องหลักเกณฑ์การรับทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ - 24 ตุลาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 750 คน
'พรมมิ' สมุนไพรบำรุงความจำ - 08 มิถุนายน 2555
"พรมมิ" สมุนไพรบำรุงความจำ ...
การศึกษาความคุ้มค่าการใช้ยาในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย - 08 มิถุนายน 2555
การศึกษาความคุ้มค่าการใช้ยาในผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ...
นิสิต เภสัชฯโชว์ผลงานในโครงการ 'นิทรรศการโครงงานนิสิต' - 08 มิถุนายน 2555จำนวนผู้อ่าน 1146 คน
นิสิต ม.นเรศวรโชว์ผลงานในโครงการ "นิทรรศการโครงงานนิสิต" ครั้งที่ 12 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 8 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์