Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ - 05 มิถุนายน 2561
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร - 21 พฤษภาคม 2561
งานบัญชียาหลักแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา - 21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา - 21 พฤศจิกายน 2560
บริษัทกล้วยน้ำไทย รับสมัครเภสัชกร 4 อัตรา - 29 สิงหาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 94 คน
ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหรือนักวิทยาศาสตร์ - 19 กรกฏาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 178 คน
บริษัทอำพันธ์ยุทธ์ฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ 2 อัตรา - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 195 คน
บริษัท Watsons เปิดรับสมัครเภสัชกรและผู้จัดการสาขา - 14 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 240 คน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เปิดรับสมัครเภสัชกร 2 อัตรา - 09 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 261 คน
โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด เปิดรับสมัครเภสัชกร 3 อัตรา - 03 มีนาคม 2559 จำนวนผู้อ่าน 1233 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 33 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์