Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 - 02 มีนาคม 2561
การอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต - 16 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 186 คน
โครงการประชุมวิชาการสำหรับเภสัชกร และนิสิตเก่าโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2557 - 23 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 733 คน
โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรมฯและส่งผลงานวิจัยจากงานประจำ ครั้งที่ 1-3 - 23 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1196 คน
โครงการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม - 31 พฤษภาคม 2556 จำนวนผู้อ่าน 645 คน
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์