Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2558 - 19 กุมภาพันธ์ 2559จำนวนผู้อ่าน 469 คน
ประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2558 - 05 กุมภาพันธ์ 2559จำนวนผู้อ่าน 392 คน
สรุปประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ - 27 มกราคม 2559จำนวนผู้อ่าน 363 คน
นิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ร่วมโครงการค่ายกล้ามะกอกฤดูร้อน - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 860 คน
นิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ร่วมโครงการค่ายกล้ามะกอกฤดูร้อน...
ศิษย์เก่ารุ่น 1 เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องเบาหวาน - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 739 คน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 1 มอบทุนการศึกษา - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 742 คน
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่นที่ 1 มอบทุนการศึกษาและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนิสิตเภสัชศาสตร์...
ประมวลภาพ การแข่งขับฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 798 คน
ประมวลภาพ การแข่งขับฟุตบอลระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันรวมอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพ งานคืนสู่เหย้า "มะตาดบาน ณ ลานเสลา" วันที่ 2 มิถุนายน 2555 - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 808 คน
ประมวลภาพ งานคืนสู่เหย้า "มะตาดบาน ณ ลานเสลา" วันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประมวลภาพนิสิตเก่าร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 706 คน
ประมวลภาพนิสิตเก่าร่วมทำกิจกรรมบริการวิชาการด้านสุขภาพ...
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน NU Happy Green Trip 2013 - 23 พฤษภาคม 2556จำนวนผู้อ่าน 795 คน
ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมงาน NU Happy Green Trip 2013 ...
จำนวนข่าวทั้งหมด : 11 ข่าว เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 | 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์