Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ขอเชิญเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา - 19 พฤษภาคม 2560 จำนวนผู้อ่าน 286 คน

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการรักสุขภาพ ใส่ใจการใช้ยา กับร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีงบประมาณ 2560 

 
         ครั้งที่ 4 เรื่อง "TREATMENT OF BACTERIAL INFECTION IN COMMUNITY PHARMACY" จัดในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และ

         ครั้งที่ 5 เรื่อง "UPDATES ON PEDIATRIC SUPPLEMENTS & PHARMACOTHERAPY IN MIGRAINE" จัดในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

         ณ ห้องไชยานุภาพ 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร การประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีการจัดเก็บค่าลงทะเบียนครั้งละ 250 บาท หรือสมัครเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ค่าลงทะเบียน 500 บาท (พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ) 

         *** สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ได้ที่ https://goo.gl/5at5mP

ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์