Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  การอบรม เรื่อง 'การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)' - 12 มกราคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 29 คน

      คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง "การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)"

ภายใต้โครงการพัฒนาสำนักงานเลขานุการเพื่อความเป็นเลิศในการให้บริการ 

 โดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.ปกรณ์  ประจันบาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ในวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ภ.1301 คณะเภสัชศาสตร์ 

        จึงขอเชิญชวนท่านผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ลงชื่อเข้าร่วมที่ https://goo.gl/aHLAzL 

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561


ผู้ประกาศข่าว : akachaik
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์