Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวบริการวิชาการ
ข่าวบริการการศึกษา
ข่าวการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ข่าวทุนการศึกษา
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวราคากลาง
ข่าวหน่วยงาน
ประชุม อบรม สัมมนา
ข่าวสารนิสิต
ข่าวสารศิษย์เก่า
ข่าววิจัย
ผลงานเด่น
ผลงานเด่นนิสิต
ปฏิทินกิจกรรม
 
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการและประสบการณ์ด้านระบบยาโรงพยาบาล 2018 '2018 MKP - 26 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 81 คน

ขอแจ้งการเลื่อนการจัดการประชุมวิชาการและประสบการณ์ด้านระบบยาโรงพยาบาล 2018 “2018 MKP forum (Medication management system: Knowledge & Practice Forum)” จากเดิมในระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561 เปลี่ยนเป็น ในระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะพาร์ค จังหวัดพิษณุโลก โดยหัวข้อการบรรยาย และวิทยากร คงตามกำหนดการเดิม ทั้งนี้ท่านที่สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ และชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว ไม่ประสงค์ที่จักเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการที่เปลี่ยนแปลงคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จักดำเนินการโอนเงินค่าลงทะเบียนคืนให้ท่าน 

โดยติดต่อมาที่นายธเรศ แก้วบวรรัตน์ เบอร์โทรศัพท์ 055 963765 หรือ 093 8766929 หรืออีเมล์ tarestk_23@hotmail.com
ผู้ประกาศข่าว : paphatchaya
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์